CSG Willem v Oranje

Randweg 2 3263 RA Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje
  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje
  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje
  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje
  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Met kwaliteitsonderwijs, duidelijkheid en goede begeleiding helpen wij leerlingen het maximale uit zichzelf te halen. Daar is een prettige leeromgeving voor nodig: een school waar ze zich thuis voelen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De examenresultaten op onze mavo-afdeling liggen al jaren op hoog niveau, ook op havo- en vwo-niveau zijn de scores naar tevredenheid. Uit de slaagpercentages van de vier middelbare scholen in de Hoeksche Waard blijkt dat zeker 30 procent van de leerlingen een diploma behaalt op een hoger niveau dan het advies waarmee zij van de basisschool zijn gekomen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze school haalt goede schoolprestaties, de examenresultaten liggen al jaren op een hoog niveau.
Wij zijn dan ook erg trots op onze leerlingen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Al in het derde jaar beginnen onze leerlingen met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Met het doorlopen van een meerjarig programma worden zij geholpen met het kiezen van een vervolgstudie. Door de gedegen voorbereiding kiezen onze leerlingen voor studies die goed aansluiten bij hun opleidingsniveau. Onze tto-leerlingen ervaren bij hun vervolgstudie grote voordelen van hun grondige kennis van de Engelse taal. Beide locaties beschikken over een goed functionerend decanaat waar leerlingen, evt. met hun ouders, terecht kunnen voor advies en het beantwoorden van vragen.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Toelichting Externe Evaluaties

Naast de evaluaties onder ouders en leerlingen worden er ook door professionele organisaties evaluaties uitgevoerd.
Zie hiervoor de resultaten hieronder.

Terug naar boven