CSG Willem v Oranje

Randweg 2 3263 RA Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje
  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje
  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje
  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje
  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het beleid van de school steunt op twee pijlers, kwalitatief goed en christelijk onderwijs geven. Samen geven ze perspectief op de CSG Willem van Oranje die een lerende en vormende rol wil spelen in het leven van de leerlingen.
De CSG Willem van Oranje wil een school zijn, waarin iedereen zich veilig kan voelen en waarin docenten en andere medewerkers van de school, samen met ouders/verzorgers, bondgenoten zijn van de leerlingen.
Tevens wordt ernaar gestreefd een ‘warme school’ te zijn voor de leerlingen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondanks diverse vormen van begeleiding die de school biedt aan de leerlingen, zijn er leerlingen die voor kortere of langere tijd extra hulp nodig hebben. Daarbij denken we aan leerlingen die zich minder goed ontwikkelen en/of zich minder prettig voelen om uiteenlopende redenen. Voor deze leerlingen wordt een interne- of externe begeleider ingeschakeld om dit ontwikkelingsgericht aan te pakken. In dit soort situaties wordt het Ondersteuningsplan gehanteerd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven