Yuverta chr. vmbo Ottoland

B 140 2975 BK Ottoland

  • Lekker in de kas aan het werk.
  • Robotica wordt steeds belangrijker.
  • Ontwikkel je creativiteit.
  • Aankomst bij de school.
  • Werken met de dieren.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen in de onder- en bovenbouw waarderen de school met een ruime voldoende. De leerlingen zijn en voelen zich steeds meer eigenaar van de school en hun leerproces. Dit geven we vorm door leerlingen mede verantwoordelijkheid te geven bij diverse activiteiten. De begeleiding door de mentor heeft een structurele plaats in het rooster, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan reflectiegesprekken met de leerlingen en hun ouders. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan de LOB activiteiten en de reflecties daarop.   

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Veiligheidsbeleid is het document dat de kaders biedt voor een positief pedagogisch klimaat. In 2012 zijn we gestart met het M5-project. Met M5 willen we "het structureel pesten" aanzienlijk terugdringen. M5 werkt met een meldsysteem, waarmee pesters kunnen worden geregistreerd en kunnen we als school direct tot aanspreken overgaan. Het veiligheidsbeleid past binnen de onderwijsvisie van de school en wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast. Het huidige beleid werpt zichtbaar vruchten af.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We zijn tevreden over de reacties en de beoordeling van de ouders. Ouders worden steeds meer betrokken bij de school en het onderwijs proces van hun kind. Dit doen we onder andere door aan het begin van elk schooljaar een contactmoment met ouders en leerlingen te houden. Contact met ouders, als degenen die hun kinderen het best kennen, vinden we belangrijk. Verder zetten we in op ouderbetrokkenheid en hebben we goede contacten met onze ouderraad.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven