Yuverta chr. vmbo Ottoland

B 140 2975 BK Ottoland

  • Lekker met je handen aan het werk.
  • Op de fiets naar school, bij ons is dat heel gewoon.
  • Bij ons op school houden we van korte ketens. Van grond tot mond allemaal op het terrein van de school.
  • Bij ons ontbreken moderne middelen niet.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Veel leerlingen zitten op of boven hun niveau, dat is een mooie prestatie van het gehele team. Veelal presteren we hiermee boven het landelijk gemiddelde.  
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school


De doorstroom in onderbouw en bovenbouw behoeft geen verdere toelichting: Wellantcollege de Bossekamp scoort prima.
 
Ook voor de keuze van de leerweg vergeleken met de adviezen van de basisscholen zit het Wellantcollege de Bossekamp rond het landelijk gemiddelde. Wellantcollege zet in op vermindering van de verschillen tussen advies en het diploma waarmee de leerling de school verlaat. Dit doen we door:

  • Warme overdracht met de basisscholen
  • De inzet van cito-vas toetsen
  • gestructureerde inzet van mentoren in de verschillende leerjaren
  • Gestructureerde determinatie aan het einde van de onderbouw
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage voor de BB van Wellantcollege de Bossekamp ligt in de afgelopen 3 jaren op 100%. Voor de KB is het resultaat van de afgelopen 3 jaren 99%. Onze GL afdeling deed het voor het derde jaar op rij heel goed met een slagingspercentage van gemiddeld 98%.  
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het verschil tussen de school-examencijfers en de landelijke examencijfers liggen voor alle leerwegen rond het landelijk gemiddelde. Dit zijn resultaten waar we als school trots op zijn.  

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Zoals te zien is doen onze leerlingen het goed in het vervolgonderwijs. Ze scoren daarmee op of boven het landelijk gemiddelde.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt ieder jaar meerdere scholen van Wellantcollege. De indicator externe evaluatie geeft de laatste stand van zaken weer.

Terug naar boven