Yuverta chr. vmbo Ottoland

B 140 2975 BK Ottoland

  • Lekker met je handen aan het werk.
  • Op de fiets naar school, bij ons is dat heel gewoon.
  • Bij ons op school houden we van korte ketens. Van grond tot mond allemaal op het terrein van de school.
  • Bij ons ontbreken moderne middelen niet.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Wie kiest voor het Wellantcollege, kiest voor de sector groen (daarom is LA 100%). Dat betekent echter niet dat de leerlingen na onze school ook allemaal in een groene richting verder studeren of werken. Je hebt juist alle mogelijkheden om ook in andere sectoren verder te studeren. Ongeveer 33% vervolgt de carrière in het groen, 33% vervolgt hun studie in technische opleidingen en ook nog ongeveer 30% stroomt uit richting zorg en welzijn. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Wellant heeft er voor gekozen om hier het schoolplan van de gehele organisatie te plaatsen. Al onze scholen werken aan dit schoolplan met aandacht voor de specifieke omgeving van de school. Elke locatie maakt een locatieplan, waarin speerpunten voor de toekomst worden benoemd. Deze acties worden volgens een PDCA-cyclus uitgevoerd.   

- Voortzetting van projecten ter verbetering van pedagogisch- en didactisch klimaat
(waarin opgenomen competentie-ontwikkeling en opbrengstgericht werken).
- Stimuleren en faciliteren van vaksecties.
- Remediering als vast onderdeel van het onderwijsproces.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wellantcollege Ottoland werkt met een schoolondersteuningsprofiel. Dit document geeft weer welke mogelijkheden en grenzen onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.

Daarnaast ziet u in het extra document de Missie en Visie verwoord. 

   

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven