Het Hooghuis locatie De Singel

Euterpehof 20 5342 CW Oss

Ons prachtige schoolgebouw voor optimale mogelijkheden van Praktijkonderwijs en arbeidstoeleiding.

Het schoolplan

Toelichting van de school

De schoolgids en het locatieplan van Het Hooghuis Locatie De Singel kun u bekijken of downloaden.
 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsplan voor Het Hooghuis, locatie praktijkschool De Singel.
Het Hooghuis participeert in het Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs 30 06 en hanteert het schoolondersteuningsplan  als richtlijn van haar handelen. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven