Het Hooghuis locatie De Singel

Euterpehof 20 5342 CW Oss

Ons prachtige schoolgebouw voor optimale mogelijkheden van Praktijkonderwijs en arbeidstoeleiding.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze school leidt toe naar de arbeidsmarkt in alle sectoren.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de ENTREE opleiding van het ROC te volgen in ons 5e jaar.

Leerlingen in ons 2e, 3e en 4e jaar kiezen zelf hun praktijkvakken uit ons aanbod (zie https://desingel.hethooghuis.nl/onze-school/zelfkiezen/).

In ons 5e jaar kiezen leerlingen een branchegerichte cursus (zie https://desingel.hethooghuis.nl/onze-school/zelfkiezen/).

 

Het schoolplan

Toelichting van de school

De schoolgids en het locatieplan van Het Hooghuis Locatie De Singel kun u bekijken of downloaden.
 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsplan voor Het Hooghuis, locatie praktijkschool De Singel.
Het Hooghuis participeert in het Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs 30 06 en hanteert het schoolondersteuningsplan  als richtlijn van haar handelen. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven