Het Hooghuis locatie De Singel

Euterpehof 20 5342 CW Oss

Ons prachtige schoolgebouw voor optimale mogelijkheden van Praktijkonderwijs en arbeidstoeleiding.

In het kort

Toelichting van de school

"Locatie De Singel biedt competentiegericht Praktijkonderwijs en leidt toe naar de arbeidsmarkt. Ons onderwijsaanbod is voor 70% praktisch ingericht. Alle sectoren van de arbeidsmarkt zijn herkenbaar. Onze jongeren leren het beste door te doen! Er wordt ook buitenschools geleerd met begeleiding van docenten, om daarna zelfstandig de stage aan te kunnen. Voor leerlingen met kansen op het behalen van het VMBO-basis diploma heeft De Singel een dakpanklas PrO-basis ingericht. De Singel biedt de mogelijkheid van intensieve arbeidstoeleiding voor leerlingen in de klassen 4 en 5. Vanaf 2020 bieden we samen met het ROC de entree opleiding aan. We werken samen met Kentalis volgens het school in school principe"

"Leren door doen!" is ons motto.

Kenmerken van de school

  • Respect en veiligheid
  • We gaan er op uit!
  • Arbeidstoeleiding
  • Competentiegericht leren
  • Ontmoet je vrienden

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

  1. Kennismaken mentor en werkkleding passen

    Meer informatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal in 2020-2021 is 243 leerlingen Praktijkonderwijs. Daarnaast bieden we onderwijs aan 15 leerlingen van Kentalis.

Totaal aantal leerlingen in ons gebouw 258.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven