Het Hooghuis ZuidWest gebouw Zuid

De Ruivert 5 (Zuid) 5342 CM(Zuid) Oss

  • Schoolfoto van Het Hooghuis ZuidWest gebouw Zuid
  • Schoolfoto van Het Hooghuis ZuidWest gebouw Zuid

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We kiezen er als ZuidWest voor ons goed te profileren. We weten waar we goed in zijn en willen dat zo goed mogelijk naar buiten brengen. Als leerlingen eenmaal bij ons op school zitten, is het zaak onszelf scherp te houden. Bieden wij inderdaad de kwaliteit die we beweren in huis te hebben? Hebben wij inderdaad een sterk pedagogisch klimaat waarbinnen we recht doen aan verscheidenheid? Bieden we werkelijk een omgeving in onze school waarin leerlingen het leven leren, elkaar respecteren en in waarde laten?  

Eén instrument dat we willen inzetten is een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders. Jullie feedback is waardevolle informatie die ons inzicht geeft in wat er beter of anders kan.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij de opbouw van ons schoolveiligheidsplan baseren wij ons op een geactualiseerde risico-inventarisatie en -evaluatie (de ri&e). Daarnaast maken wij verslag van eventuele incidenten die de veiligheid op onze school betreffen. Deze twee vormen de basis voor ons beleid op het gebied van veiligheid. Daarnaast zetten wij sterk in op preventie door ons goed te informeren en de maatregelen die daaruit voortvloeien in de school concreet te maken. In onze opvoedkundige taak is duidelijk ruimte gemaakt voor een anti-pestprogramma en onze lo-docenten zijn getraind in het programma 'Rots en Water', dat de weerbaarheid van de individuele leerling groter maakt.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven