Het Hooghuis ZuidWest gebouw Zuid

De Ruivert 5 (Zuid) 5342 CM(Zuid) Oss

  • Schoolfoto van Het Hooghuis ZuidWest gebouw Zuid
  • Schoolfoto van Het Hooghuis ZuidWest gebouw Zuid

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het onderwijs in de onderbouw is zo ingericht dat de mentor de spil is binnen het primaire proces. De mentor kan eventueel hulp inroepen van specialisten op het gebied van zorg / trajectbegeleiding en lesondersteuning. In de onderbouw besteden wij veel aandacht aan het keuzeproces van de leerlingen, zodat zij bij de overgang van 2 naar 3 een goede studiekeuze kunnen maken.
Eenmaal in de bovenbouw gaan alle leerlingen door lint- en blokstage ervaring opdoen in het bedrijfsleven. Ook oriëntatie op het ROC/AOC moet tot een gefundeerde keuze voor vervolgstudie leiden. 98% van onze leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg en 96,5 % van onze kaderberoepsgerichte leerweg gaat met een diploma de deur uit. Voor de leerlingen die het diploma niet halen zoeken we doorstroommogelijkheden.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Uit de grafieken van de drie genoemde jaren en het slagingspercentage van vorig jaar blijkt dat Het Hooghuis ZuidWest een hoger slagingspercentage voor vmbo-b heeft dan het landelijke slagingspercentage. Voor vmbo-k zien we een daling ten opzichte van jaren daarvoor. De oorzaken zijn in beeld gebracht, en in het huidige cohort vertaalt naar interventies om leerlingen nog beter voor te bereiden op hun examens.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Uit de grafiek van 2016-2017 blijkt dat het gemiddelde examencijfer voor onze school voor vmbo-basis en vmbo-kader hoger is dan het landelijke cijfer. In de gegevens is te zien dat het verschil in Schoolexamencijfer en Centraal examencijfer bij een enkel vak iets te groot is. Dit wordt door de vakgroepen ter hand genomen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

 

U vindt hier het meest recente periodiek kwaliteitsonderzoek van de inspectie.

Terug naar boven