Het Hooghuis ZuidWest gebouw Zuid

De Ruivert 5 (Zuid) 5342 CM(Zuid) Oss

  • Schoolfoto van Het Hooghuis ZuidWest gebouw Zuid
  • Schoolfoto van Het Hooghuis ZuidWest gebouw Zuid

Profielkeuze

Toelichting van de school

School als loopbaancentrum, iedereen is verantwoordelijk voor de loopbaanontwikkeling en begeleiding van een leerling.  De mentor is de spil in het loopbaanproces van de leerling en gebruikt de dialoog tussen leerling en ouders om dit proces te volgen, te begeleiden en waar nodig te sturen. Er is sprake van een integrale loopbaanbegeleiding waarbij iedere docent (vakdocent, praktijkdocent, mentor) fungeert als loopbaanbegeleider en het ontwikkelen van de loopbaancompetenties stimuleert.

Om een goede keuze te maken is het belangrijk dat leerlingen loopbaancompetenties ontwikkelen. Het ontwikkelen van de loopbaancompetenties bereiken we door oriënterende, realistische en reflectieve loopbaanactiviteiten aan te bieden in een doorlopende LOB leerlijn. Het werken aan loopbaancompetenties begint bij het ontdekken van: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Dit doet de leerling in een praktijk gesimuleerde leerwerkomgeving en verschillende stages. In het schoolcurriculum is er ruimte voor oriëntatie, verbreding en verdieping in een doorlopende leerlijn van leerjaar 1 tot en met vervolgonderwijs

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onze school levert meer dan alleen een ‘product’ (de school is meer dan een  leerfabriek). We gaan bij scholing en vorming uit van het ontwikkelingsproces van elke leerling afzonderlijk. Hun ontwikkeling op het vlak van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid, waarbij een degelijk en goed onderbouwd onderwijsleerproces de leerling verbindt met de maatschappelijke context. We zijn daarbij steeds op zoek naar de balans tussen de drie elementen:                

Kwalificatie - betekenisvol leren in een contextrijke omgeving...          

Socialisatie - Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen...               

Persoonsvorming - Reflecteren moet je leren...  


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elke locatie van Het Hooghuis heeft de opdracht gekregen een locatiespecifiek zorgplan op te stellen, dat gebaseerd is op het Hooghuisbrede zorgplan. Directie, teamleiders en zorgcoördinatoren van de locatie ZuidWest hebben het nieuwe zorgplan opgesteld. Ook dit plan zet de lijnen door vanuit de historie. Tegelijkertijd vindt u de aanpassingen erin verwerkt op basis van de evaluatie die wij gedaan hebben.
Het Hooghuis participeert in de Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs Brabant noordoost (SVB) en hanteert het zorgplan 2013-2014 als richtlijn van haar handelen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven