Het Hooghuis locatie Oss-Stadion

Mondriaanlaan 6 5341 CN Oss

  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion
  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion
  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion
  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onderstaande gegevens laten zien dat Het Hooghuis locatie Stadion een goede doorstroom realiseert voor haar leerlingen. De doorstroom is wat hoger dan het landelijk gemiddelde. We kijken in de onderbouw en bij aanname goed of de leerling een diploma kan behalen of niet. Dat is en blijft ons uitgangspunt.


We proberen zo succesvol mogelijk onderwijs aan te bieden, waarbij de leerlingen zo snel en succesvol mogelijk naar een diploma doorstromen op het juiste niveau.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Hooghuis locatie Stadion is al jaren erg succesvol in het slaagpercentage van onze leerlingen. We bereiden de leerlingen zo optimaal mogelijk voor op het eindexamen. Door ons aanbod van 6 of 7 theoretische vakken gecombineerd met het praktische profiel D&P behalen we een hoog slagingspercentage en zijn leerlingen beter voorbereid op hun vervolgopleiding.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De leerlingen van onze locatie scoren keurig in vergelijking met de andere scholen in Nederland. Als school blijven we werken aan het op peil houden van deze resultaten. We streven naar het hoogste resultaat!

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

We streven ernaar onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Het is belangrijk dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op het toekomstige werkveld, dit kan via het MBO of via het voortgezet onderwijs zoals de Havo.

De cijfers laten zien dat de leerlingen via talententijd en het profielvak D&P goed worden voorbereid op de keuze van het MBO of Havo. Meer leerlingen dan landelijk zitten direct op de juiste opleiding. Dit is een belangrijk gevolg van het aanbod van ons onderwijs.

In de bijlage is een cirkeldiagram terug te vinden, waarin te vinden is naar welke scholen onze leerlingen zijn uitgestroomd.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Voor meer informatie verwijzen we u naar de inspectie van het onderwijs. De volgende website kunt u daarvoor bezoeken:  http://toezichtkaart.owinsp.nl/zoekresultaat#5

Terug naar boven