Het Hooghuis locatie Oss-Stadion

Mondriaanlaan 6 5341 CN Oss

  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion
  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion
  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion
  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion
  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze leerlingen volgen allemaal minimaal 6 theorievakken en 1 het profielvakdienstverlening en producten. De leerlingen oriënteren zich binnen dit vak op waar hun talent ligt en hun persoonlijke ontwikkeling

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 20162017 werken we met het huidige schoolplan.

Het schoolplan is een a-4tje samengevat in kernachtige punten. In de toelichting van het schoolplan in de bijlage kunt u de verdere uitwerkingen vinden van het schoolplan, waarbij de themaplannen ondersteunend werken en de uitvoering zijn van het ingezette beleid.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Hooghuis locatie Stadion wil een veilige leer- werk- en verblijfsomgeving zijn voor leerlingen en medewerkers. De leerling moet het vmbo-diploma behalen dat past bij zijn/haar niveau en dat goede ontwikkelingsperspectieven voor de toekomst biedt. De zorg voor elke leerling is erop gericht dat waar nodig extra ondersteuning wordt verleend op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Het ondersteuningsplan helpt ons dit te realiseren

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven