Het Hooghuis locatie Oss-Stadion

Mondriaanlaan 6 5341 CN Oss

  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion
  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion
  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion
  • Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Oss-Stadion

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze leerlingen volgen allemaal minimaal 6 theorievakken en 1 het profielvakdienstverlening en producten. De leerlingen oriënteren zich binnen dit vak op waar hun talent ligt en hun persoonlijke ontwikkeling

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Stadion is een VMBO-GT locatie. Als locatie Stadion zijn we onderscheidend in ons onderwijs en staan we in verbinding met de andere locaties. In dit schoolplan staat hoe Het Hooghuis Stadion zich de komende vijf jaren wil ontwikkelen als locatie en wat dit betekent voor ons onderwijs. De vertaling naar ons onderwijs is beschreven aan de hand van vijf hoofdthema's.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Hooghuis locatie Stadion wil een veilige leer- werk- en verblijfsomgeving zijn voor leerlingen en medewerkers. De leerling moet het vmbo-diploma behalen dat past bij zijn/haar niveau en dat goede ontwikkelingsperspectieven voor de toekomst biedt. De zorg voor elke leerling is erop gericht dat waar nodig extra ondersteuning wordt verleend op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Het ondersteuningsplan helpt ons dit te realiseren

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven