Het Hooghuis locatie Mondriaan College

Mondriaanlaan 1 5342 CN Oss

Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Mondriaan College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De indicator tevredenheid leerlingen toont de algemene tevredenheid van leerlingen in één cijfer weergegeven per onderwijssoort. 


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Mondriaan College draagt nadrukkelijk zorg voor de veiligheid van leerlingen en personeel.
Procedures voor preventie en bestrijding zijn vastgelegd in een veiligheidsbeleid en protocollen.
In de tevredenheidsenquêtes, gehouden onder ouders en leerlingen, blijkt dat zij tevreden zijn over de veiligheid op school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De indicator tevredenheid ouders toont de algemene tevredenheid van ouders van leerlingen  in één cijfer weergegeven per onderwijssoort + leerweg. De tevredenheid wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst van 16 vragen.De vragen worden op elke school volgens de richtlijnen voor afname gesteld. Samen met de indicator schoolklimaat en veiligheid geeft de indicator een beeld van de sfeer op een school zoals door ouders wordt ervaren.

De bijlage toont de oudertevredenheid in het schooljaar 2019-2020.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven