Het Hooghuis locatie Mondriaan College

Mondriaanlaan 1 5342 CN Oss

Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Mondriaan College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Mondriaan College is erkend als 20/80 school. Daarbinnen kies je in de bovenbouw voor International Business, Arts, Science of Technology. Dit betekent dat er veel mogelijkheden zijn om je extra voor te bereiden op je toekomst, niet alleen in het bedrijfsleven maar ook in de overige sectoren. 

In elk profiel wordt gewerkt aan vaardigheden die in het hbo-vervolgonderwijs gevraagd worden en waarin we je dus helpen aan een voorsprong. Daarnaast doe je veel aan persoonsvorming en kom je regelmatig in contact met gastsprekers van buiten of ga je er zelf op uit binnen het kader van je profiel en belangstelling. 

Behalve International Business College levert elke richting van den 20/80 school een uniek certificaat op van het ministerie van economische zaken. Het laat zien dat je over allerlei grenzen hebt gekeken terwijl je je eigen grenzen hebt verlegd en dat je vaardigheden hebt opgebouwd die je heel goed van pas komen. Eerst in het hbo, maar eigenlijk in heel je verdere leven. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is gebaseerd op het herprofileringsplan waarin we beschrijven wat we gaan doen met de havo als voorbereiding op het hbo. Ook wordt de mavostroom (die deels in opstroom naar de havo, deels in opstroom naar het mbo uiteenvalt) daarin ondergebracht.

De meest recente ontwikkeling, waarbij de school de keuze maakt om een (vecon) business-school te worden zit niet in dit plan opgenomen hoewel het er een niet onlogische uitwerking van is. De volgende beleidsperiode 2020-2025 krijgt rond oktober een nieuw schoolplan. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsplan is actueel voor het jaar 2019-2020. In dit plan is het ondersteuningsprofiel van de school opgenomen en is zichtbaar dat wij werken met het model van de geïntegreerde leerlingbegeleiding conform het synergiemodel. De rol van de mentor is vanouds cruciaal en aandacht voor de professionele mentor is en blijft een van de speerpunten. In praktijk betekent dit dat we onze basisondersteuning georganiseerd hebben in de zogenaamde Trajectvoorziening (denk aan studiecoaching, faalangstreductie, huiswerk onder toezicht, prikkelarm leren). Sinds 2018 zijn er ook koersklassen waarin leerlingen met t/h-capaciteiten die een grotere ondersteuningsvraag hebben worden begeleid om (uiteindelijk) naar reguliere klassen te kunnen. Het betreft daarbij leerlingen die daartoe geïndiceerd zijn en tijdelijk niet starten op de reguliere afdeling van de school van hun keuze. Het is wel de opzet dat het hierbij gaat om leerlingen die thuisnabij opgevangen worden, dus leerlingen van scholen uit voornamelijk Oss.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven