Sint-Oelbertgymnasium

Warandelaan 3 4904 PA Oosterhout

  • Uitdagend onderwijs! We bouwen zelf robots, leren programmeren en ontdekken hoe stoffen op elkaar (kunnen) reageren...
  • Onze school biedt modern en klassiek onderwijs in een prachtig gebouw dat midden in het groen gelegen is.
  • In de eerste schoolweek ondernemen we van alles, om te zorgen dat nieuwe leerlingen zich al snel thuis voelen op 't Oelbert.
  • Op het Oelbert houden we van sport! Heb je niet genoeg aan de 'normale' gymlessen, doe dan mee met Scoolsport op dinsdagmiddag!
  • Schoolfoto van Sint-Oelbertgymnasium

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen met een eenduidig VWO-advies zijn direct toelaatbaar. Leerlingen met een HAVO/VWO-advies zijn na overleg met de basisschool in voorkomende gevallen ook toelaatbaar. Het belang van de leerling staat in de afweging centraal.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Binnen onze categoriale school is er geen mogelijkheid om door te stromen naar een lager niveau. Leerlingen die op enig moment de overgangsnorm niet halen krijgen de kans om te doubleren. Dit beïnvloedt de doorstroom. Uiteindelijk kunnen leerlingen met een jaar doubleren toch het gymnasiumdiploma behalen. Doubleren zien we niet als falen, maar als een manier om door een lastige periode heen te komen. Daarin steunen we onze leerlingen graag.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De ambitie van de school is om jaarlijks meer dan 93% van onze examenkandidaten te feliciteren met hun gymnasiumdiploma. Gemiddeld halen we in de lange historie van het Sint-Oelbertgymnasium dat percentage ruim. De laatste jaren is zelfs een percentage van ruim boven de 95% geen uitzondering. We zijn trots op de prestaties van onze leerlingen! 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We zijn tevreden met de gemiddelde examenresultaten die iets boven het gemiddelde van de VWO-scholen liggen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Gemiddeld gezien stromen onze leerlingen vaker door naar het wetenschappelijk onderwijs. Ruim vier op de vijf leerlingen staat na twee jaar nog steeds ingeschreven bij een universitaire opleiding. Leerlingen geven terug dat zij de begeleiding door onze decaan op prijs stellen en het studiekeuzetraject studie-uitval en verkeerde studiekeuzes helpen voorkomen. Wilt u meer informatie over loopbaanontwikkeling - begeleiding? Neem dan contact op met onze decaan.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven