Sint-Oelbertgymnasium

Warandelaan 3 4904 PA Oosterhout

  • Uitdagend onderwijs! We bouwen zelf robots, leren programmeren en ontdekken hoe stoffen op elkaar (kunnen) reageren...
  • Onze school biedt modern en klassiek onderwijs in een prachtig gebouw dat midden in het groen gelegen is.
  • In de eerste schoolweek ondernemen we van alles, om te zorgen dat nieuwe leerlingen zich al snel thuis voelen op 't Oelbert.
  • Op het Oelbert houden we van sport! Heb je niet genoeg aan de 'normale' gymlessen, doe dan mee met Scoolsport op dinsdagmiddag!
  • Schoolfoto van Sint-Oelbertgymnasium

Profielkeuze

Toelichting van de school

Aan het einde van klas 3 kiezen leerlingen het profiel voor de bovenbouw. Leerlingen op het Sint-Oelbertgymnasium worden uitgebreid begeleid bij het maken van de profielkeuze. Uiteindelijk kiest ruim 70% van onze leerlingen voor een dubbel profiel: zij combineren Natuur & Gezondheid met Natuur & Techniek (40% van onze leerlingen) of Economie & Maatschappij met Cultuur & Maatschappij (ruim 30% van onze leerlingen). 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Een schoolplan beschrijft de ambitie van de school op het terrein van onderwijs, leerlingbegeleiding en zorg, personeelsbeleid, enz.  In het schoolplan worden beleidsvoornemens voor vier jaar uitgewerkt. Jaarlijks wordt daar een deel van gerealiseerd.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons onderwijs en de te bieden ondersteuning willen we zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de individuele behoeften van iedere leerling. Dat geldt zowel voor leerlingen die extra uitdaging als voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien beide vormen als vorm van begeleiding en ondersteuning. Daarbij geldt dat er meer dan gemiddelde aandacht is voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Het Sint-Oelbertgymnasium is lid van de Vereniging voor Begaafdheidsprofielscholen.

Extra uitdaging
Goed presterende leerlingen worden uitgedaagd zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Dus we willen ook de creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen bevorderen. Leerlingen krijgen de mogelijkheid extra examenvakken te doen. Het volgen van masterclasses en / of het deelnemen aan het meer- en hoogbegaafden traject behoren tot de mogelijkheden.

Extra ondersteuning
We onderscheiden in de leerlingenondersteuning vier aandachtsgebieden: studievaardigheden-begeleiding, keuzebegeleiding, sociaal-emotionele begeleiding en begeleiding voor leerlingen die speciale ondersteuning behoeven. Alle mentoren werken in de leerlingenondersteuning nauw samen met de docenten, die de basis voor deze ondersteuning leggen in hun reguliere lessen en met externe deskundigen, als dat nodig is.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven