Hanze College

Bouwlingstraat 74 4902 AK Oosterhout

  • Schoolfoto van Hanze College
  • Schoolfoto van Hanze College
  • Schoolfoto van Hanze College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In voorjaar 2022 heeft het tevredenheidsonderzoek plaats gevonden. We zijn er trots op dat onze leerlingen op bijna alle onderdelen hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. We zijn blij dat de leerlingen zich veilig voelen en tevreden zijn. Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Zo luisteren we meer naar de mening van de leerlingen en sluiten de lessen steeds beter aan bij de actualiteiten en gebeurtenissen in het nieuws.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Eens per jaar krijgen de ouders de mogelijkheid om de vragenlijst 'Tevredenheid ouder(s)/verzorger(s)' in te vullen. In het schooljaar 2022-2023 hebben de enquêtes in december 2022 plaatsgevonden, waarna de resultaten binnen Vensters zijn opgenomen. We zijn blij met de scores die de ouders aan de school gegeven hebben. Daaruit blijkt dat de ouders tevredenheid zijn met datgene wat de school doet aan veiligheid, sfeer en onderwijs.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven