Praktijkschool De Zwaaikom

Nassaustraat 10 4902 NA Oosterhout

 • Schoolfoto van Praktijkschool De Zwaaikom
 • Schoolfoto van Praktijkschool De Zwaaikom
 • Schoolfoto van Praktijkschool De Zwaaikom
 • Schoolfoto van Praktijkschool De Zwaaikom
 • Schoolfoto van Praktijkschool De Zwaaikom

In het kort

Toelichting van de school

Praktijkschool De Zwaaikom is een streekschool voor praktijkonderwijs. De doelgroep bestaat uit jongeren die door diverse beperkingen niet in staat worden geacht om met succes een reguliere (beroeps-) opleiding te volgen. Het gaat om jongeren voor wie overwegend een speciale leer- en opvoedingsbenadering wordt geboden en waarvoor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs niet haalbaar is.

Kenmerken van de school

 • Praktijkonderwijs
 • Betrokkenheid
 • Respect
 • Samenwerking
 • Trots

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven