Zwin College Scholengemeenschap voor Vmbo Havo Atheneum Gymnasium

Nieuwstraat 50 4501 BE Oostburg

  • Schoolfoto van Zwin College Scholengemeenschap voor Vmbo Havo Atheneum Gymnasium
  • Eerst ontwerpen, dan printen op de 3D printer in het Technologielokaal van de Toekomst!
  • Samen kaartlezen tijdens de aardrijkskundeles
  • Buiten voetballen tijdens de les lichamelijke opvoeding
  • Zelfstandig werken tijdens de multiles. Heb je vragen? De docent of onderwijsassistent helpt je verder!

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

80% van onze leerlingen heeft meegedaan aan het onderzoek. Met name op de afdelingen vmbo-bb en vmbo-kb ligt de respons wat laag. Omdat we in die afdelingen kleine aantallen leerlingen hebben valt een respons al snel laag uit wanneer enkele leerlingen de lijsten niet invullen.

Bij de registratie van vmbo-bb en vmbo-kb heeft Duo de leerlingen van BWI(bouwen wonen en interieur) verkeerd ingedeeld.
De juiste verdeling van de responsepercentages voor vmbo-b en vmbo-k voor leerjaar 3 en 4 moet zijn:

   Leerjaar   Vmbo-b   Vmbo-k
        3         55%          68%
        4        100%         95%

In 2019 is het Zwin College gestart met een onderwijsvernieuwing. We zien aan de hoge tevredenheid in de brugklas dat deze onderwijsvernieuwing wordt gewaardeerd. We realiseren ons ook dat de lagere scores in de overige jaren vragen om aandacht .Dit doen we door met leerlingen in gesprek te gaan en in de teams met elkaar verbeteracties af te spreken. De onderwijssecties hebben een 3-jarenplan waarin ze bewust aan de slag gaan met de aandachtspunten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij ons op school worden leerlingen gekend. Omdat we een kleine scholengemeenschap zijn is de sfeer persoonlijk en liggen de lijnen kort. Hulpvragen worden snel in gang gezet.

We hebben ook vertrouwenspersonen op school. De counselor/intern vertrouwenspersoon zal het verhaal van de leerling vertrouwelijk behandelen. Hij/zij mag altijd overleggen met een zorgteamlid als dat nodig is. Die geven advies en gaan niet met het verhaal van de leerling aan de haal. De counselor betrekt de leerling bij alle stappen en doet niets zonder dat hij/zij het weet. Meestal zal het gesprek tussen beiden blijven.

Bij de externe vertrouwenspersoon kunt u als ouder/verzorger of leerling terecht, als u de voorkeur geeft aan een deskundige van buiten de school. Hij functioneert als aanspreekpunt bij meldingen en klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie voor leerlingen en/of hun ouder(s)/verzorger(s). Hij kan benaderd worden door een interne contactpersoon van de school, maar ook rechtstreeks door de melder.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Zwin College heeft nu, 22/23, een respons van 48%.
Historisch heeft het Zwin College tot 2020-2021 geen representatief oudertevredenheidsonderzoek gehad. De onderzoeken voor 20/21 kenden hiervoor een te lage respons. In 20/21 heeft 1/3 van alle ouders gereageerd. Voor ons is dit de 0-meting van waaruit we gaan bijstellen en verbeteren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven