Zwin College Scholengemeenschap voor Vmbo Havo Atheneum Gymnasium

Nieuwstraat 50 4501 BE Oostburg

  • Het hele team
  • Aangemoedigd door LO docent dhr. Schijve slaat de Rector M. van Schoonhoven een balletje tijdens de Volleybal marathon
  • Schoolfoto van Zwin College Scholengemeenschap voor Vmbo Havo Atheneum Gymnasium
  • Schoolfoto van Zwin College Scholengemeenschap voor Vmbo Havo Atheneum Gymnasium
  • Schoolfoto van Zwin College Scholengemeenschap voor Vmbo Havo Atheneum Gymnasium

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Zwin College heeft tot op heden geen representatieve leerlingtevredenheidsonderzoeken gehad. De vorige onderzoeken kenden hiervoor een te lage respons. Deze keer heeft 78% van onze leerlingen meegedaan aan het onderzoek. Wij beschouwen het resultaat van dit onderzoek daarom als een 0-meting van waaruit we gaan bijstellen en verbeteren. In 2019 is het Zwin College gestart met een onderwijsvernieuwing. We zien aan de hoge tevredenheid in de brugklas dat deze onderwijsvernieuwing wordt gewaardeerd. We realiseren ons ook dat de lagere scores in de overige jaren vragen om aandacht. De onderwijsvernieuwing wordt op dit moment uitgerold door de hele school. Daarbij is er extra aandacht voor versterkt mentoraat wat ervoor zorgt dat leerlingen in stappen worden begeleid naar eigenaarschap. Wij verwachten dat dit een positief effect zal hebben op de tevredenheid in de toekomst.
Het Zwin College is een kleinschalige school die garant wil staan voor een veilige omgeving. We zien aan de scores dat leerlingen zich ook echt veilig voelen op onze school. Daar zijn we trots op.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school scoort hoog op veiligheid en daar zijn we trots op, Bij ons op school worden leerlingen gekend. Omdat we een kleine scholengemeenschap zijn is de sfeer persoonlijk en liggen de lijnen kort. Hulpvragen worden snel in gang gezet.

We hebben ook vertrouwenspersonen op school. De counselor/intern vertrouwenspersoon zal het verhaal van de leerling vertrouwelijk behandelen. Hij/zij mag altijd overleggen met een zorgteamlid als dat nodig is. Die geven advies en gaan niet met het verhaal van de leerling aan de haal. De counselor betrekt de leerling bij alle stappen en doet niets zonder dat hij/zij het weet. Meestal zal het gesprek tussen beiden blijven.

Bij de externe vertrouwenspersoon kunt u als ouder/verzorger of leerling terecht, als u de voorkeur geeft aan een deskundige van buiten de school. Hij functioneert als aanspreekpunt bij meldingen en klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie voor leerlingen en/of hun ouder(s)/verzorger(s). Hij kan benaderd worden door een interne contactpersoon van de school, maar ook rechtstreeks door de melder.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Zwin College heeft tot op heden geen representatief oudertevredenheidsonderzoek gehad. De vorige onderzoeken kenden hiervoor een te lage respons. Deze keer heeft 1/3 van alle ouders gereageerd. Voor ons is dit de 0-meting van waaruit we gaan bijstellen en verbeteren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven