Zwin College Scholengemeenschap voor Vmbo Havo Atheneum Gymnasium

Nieuwstraat 50 4501 BE Oostburg

  • Het hele team
  • Aangemoedigd door LO docent dhr. Schijve slaat de Rector M. van Schoonhoven een balletje tijdens de Volleybal marathon
  • Schoolfoto van Zwin College Scholengemeenschap voor Vmbo Havo Atheneum Gymnasium
  • Schoolfoto van Zwin College Scholengemeenschap voor Vmbo Havo Atheneum Gymnasium
  • Schoolfoto van Zwin College Scholengemeenschap voor Vmbo Havo Atheneum Gymnasium

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan van het Zwin College is het instrument om planmatig sturing te geven aan de onderwijskwaliteit om verbeteringen aan te geven en brengt daarin de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van onze school samen. Met dit schoolplan zetten we daarin de koers uit. Een koers die ook is gericht op de realisatie van de ambitie die VO Zeeuws-Vlaanderen, waar het Zwin College onderdeel van uitmaakt, in 2018 heeft vastgelegd in het onderwijsplan met de titel ‘Samenwerken aan goed onderwijs’ en recent vertaald heeft in een strategisch beleidsplan voor de stichting met als titel ‘Goed onderwijs voor iedere leerling’. Dit schoolplan komt niet uit de lucht vallen, maar is een product van stappen die met name in het achterliggende jaar al gemaakt zijn. Deze zijn nog eens samengevat in dit schoolplan, juist omdat we onderweg zijn en het eindpunt nog niet behaald hebben. Het schoolplan mag in die zin gelezen worden als een koers die is ingezet voor de planperiode 2020/2024

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven