Twents Carmel College, locatie De Thij

Thijlaan 30 7576 ZB Oldenzaal

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie De Thij

In het kort

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College is een brede scholengemeenschap die voor Noordoost Twente het totale aanbod voor voortgezet onderwijs verzorgt.

Op de school aan de Thijlaan wordt  in de onderbouw (klas 1 en 2) voortgezet onderwijs in de volle breedte aangeboden (vmbo, havo en vwo). Binnen het vwo kan gekozen worden voor het gymnasium of een vwo-extra route.

vmbo-leerlingen stromen daarna door naar klas 3 op de school aan de Potskampstraat waar alle sectoren en leerwegen (bbl, kbl, gl en tl) worden aangeboden. Havo- en vwo-leerlingen vervolgen hun onderwijsloopbaan tot aan het examen op de school aan de Thijlaan.
 

De kernwaarden van het Twents Carmel College zijn:

 • Keuzevrijheid
 • Betrokkenheid
 • Band met omgeving
 • Brede vorming
 • Professionele leercultuur

Openheid, creativiteit, jezelf zijn en respect kenmerken de locatie. 

Kenmerken van de school

 • Openheid
 • Creativiteit
 • Jezelf zijn
 • Respect
 • Brede onderbouw, h/v bovenbouw

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor alle aangeboden onderwijsniveau's wordt hieronder het totaal aantal leerlingen en de verdeling over de onderwijssoorten aangegeven.

Voor leerjaar 1 en 2 geldt: brede onderbouw. De groepsgrootte in klas 1 en 2 is maximaal 32 leerlingen. De vmbo-klassen zijn gemiddeld kleiner.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1140

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven