2College Durendael

Van Kemenadelaan 5 5061 EE Oisterwijk

  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Een veilige school, zowel fysiek als sociaal, is zeer belangrijk. Daarom besteden we veel aandacht aan overzichtelijkheid, omgang met elkaar en werken we zoveel mogelijk preventief.
In het schoolveiligheidsplan staat aangegeven hoe we de veiligheid op school waarborgen. In dit plan staat o.a. uitgewerkt hoe we omgaan met ongewenst gedrag.
Ook werken we samen met politie, gemeente en andere scholen. De afspraken zijn vastgelegd in het Convenant De Veilige School.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven