2College Durendael

Van Kemenadelaan 5 5061 EE Oisterwijk

  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

BENCHMARK

Vanaf het schooljaar 2016/2017 maakt 2College gebruik van de tevredenheidsonderzoeken van Kwaliteitscholen.nl. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd uitgevoerd in leerjaar 1, 3 en 5, in de periode maart-april.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilige school, zowel fysiek als sociaal, is zeer belangrijk. Daarom besteden we veel aandacht aan overzichtelijkheid, omgang met elkaar en werken we zoveel mogelijk preventief.
In het schoolveiligheidsplan staat aangegeven hoe we de veiligheid op school waarborgen. In dit plan staat o.a. uitgewerkt hoe we omgaan met ongewenst gedrag.
Ook werken we samen met politie, gemeente en andere scholen. De afspraken zijn vastgelegd in het Convenant De Veilige School.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven