2College Durendael

Van Kemenadelaan 5 5061 EE Oisterwijk

  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

2College Durendael streeft er naar om op alle afdelingen een doorstroom te realiseren, die over de gehele schoolroute gemeten, boven het landelijk gemiddelde ligt. Hiertoe vindt jaarlijks een analyse plaats van de doorstroomgegevens.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

2College Durendael streeft naar slaagpercentages die voor alle afdelingen, gemeten over de laatste 3 jaar, boven het landelijk gemiddelde liggen.

Als de slaagpercentages bekend zijn, wordt in de afdelingen bekeken of en hoe verbeteringen noodzakelijk zijn.Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

2College Durendael streeft naar examencijfers die op alle onderwijsniveaus boven het landelijk gemiddelde liggen. Dat lukt ons de laatste jaren goed.
De examencijfers zijn jaarlijks onderwerp van gesprek met de secties. Hieruit komen jaarlijks verbeteracties voort.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven