2College Durendael

Van Kemenadelaan 5 5061 EE Oisterwijk

  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael
  • Schoolfoto van 2College Durendael

Profielkeuze

Toelichting van de school

Alle leerlingen in de onderbouw krijgen een keuzeprogramma aangeboden om te komen tot een bewuste profiel- of sectorkeuze.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

“Durendael, daar wil je leren!” betekent voor ons dat wij een brede school willen zijn met een regionale uitstraling en een persoonlijk karakter. 

Het doel is dat leerlingen met respect voor elkaar (en voor elkaars verschillen) leren voor het diploma en voor later. De leerling kan richting tegeven aan de eigen koers en beseft dat dit altijd samen met anderen zal moeten. 2College Durendael ziet het als haar primaire verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid.

In dit proces worden wij gedreven dooronderstaande gemeenschappelijke uitgangspunten:  
- Brede school met regionaal en persoonlijk karakter
- Leerlingen helpen ontwikkelen tot wereldburger 
- Leren leven met lef en doorzettingsvermogen
- Iedereen de mogelijkheid geven om uit te blinkenin zijn of haar talent 
- De hele mens positief ziend

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op 2College Durendael werken we met een geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat houdt in dat er gedurende het hele onderwijsleerproces voortdurend en samenhangend aandacht wordt geschonken aan:

·         de studievaardigheid van de leerling;

·         de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van de leerling (LOB);

·         de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

Daar waar nodig worden extra en aanvullende maatregelen getroffen bij een (dreigende) stagnatie in de ontwikkeling van de leerling en/of in het gedrag, die van invloed is op de schoolloopbaan van de leerling.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven