Kempenhorst College

Eikenbussel 1 5689 AA Oirschot

  • Schoolfoto van Kempenhorst College
  • Schoolfoto van Kempenhorst College
  • Schoolfoto van Kempenhorst College
  • Schoolfoto van Kempenhorst College
  • Schoolfoto van Kempenhorst College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om te weten wat jij van onze school en het onderwijs vindt. Daarom doen we ieder jaar een leerlingtevredenheidsonderzoek. Daarin vragen we naar je mening over bijvoorbeeld je leercoach, het onderwijs, begeleiding en ICT. Ook in schooljaar 2022-2023 hebben we een tevredenheidsonderzoek gedaan. We zijn blij om te zien dat leerlingen (opnieuw) tevreden zijn over onze school. Onze leerlingen zijn tevreden over de hulp die ze krijgen bij loopbaanbegeleiding, over hun leercoach en over ICT. Tegelijkertijd zien we dat sommige leerlingen het moeilijk vinden om na corona de draad weer op te pakken. Daarom hebben we op onze school NPO-gelden ingezet om structureel te werken aan het welbevinden van leerlingen. Als je goed in je vel zit is er ook ruimte om de allerbeste versie van jezelf te ontdekken!

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk een veilige school te zijn, waar leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s) en het personeel zich veilig voelen en veilig zijn. We streven naar een duidelijke pedagogische visie, sterk leiderschap en goede communicatie. Sociale veiligheid zien we bovendien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en bij school betrokken personen. Gezamenlijk vormen we een opvoedomgeving die een bijdrage levert aan het opvoeden en opgroeien van jongeren vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om te weten wat ouder(s)/verzorger(s) van onze school en het onderwijs vinden. Daarom doen we ieder jaar een oudertevredenheidsonderzoek. Daarin vragen we de mening van ouder(s)/verzorger(s) over bijvoorbeeld de school, het onderwijs en de verantwoording. Ook in schooljaar 2022-2023 hebben we een tevredenheidsonderzoek gedaan. We zijn blij om te zien dat ouder(s)/verzorger(s) aangeven goed op de hoogte te worden gehouden van de vorderingen van hun kind en tevreden zijn over de leercoach. Een gedeelde opvoedverantwoordelijkheid draagt eraan bij dat leerlingen de allerbeste versie van zichzelf kunnen ontdekken!


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven