Kempenhorst College

Eikenbussel 1 5689 AA Oirschot

Schoolfoto van Kempenhorst College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Een belangrijk element uit de kwaliteitscultuur van V.O. Best – Oirschot (VOBO) en de locaties Heerbeeck College en Kempenhorst College is ‘weten wat er goed gaat en weten wat er beter kan’. De kwaliteitscyclus is  gericht op het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs via een cyclisch systeem (plan, do, check, act). We monitoren continu en reflecteren kritisch op elkaar. Leraren, leerlingen en hun ouders worden actief betrokken bij onderzoeken en gesprekken. Om die reden worden leerlingen en hun ouders/verzorgers structureel bevraagd via tevredenheidsonderzoeken en klankbordgroepen.

In schooljaar 2019-2020 heeft er vanwege corona geen tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden: de resultaten zouden een vertekend beeld kunnen geven. In plaats van een tevredenheidsonderzoek hebben we als school het afstandsonderwijs geëvalueerd. Een beknopte factsheet met de belangrijkste resultaten kunt u in de bijlage vinden. Ons laatste tevredenheidsonderzoek dateert uit 2018-2019. We gaan kort in op de resultaten: wij zijn verheugd om te zien dat leerlingen de verschillende stellingen vergelijkbaar waarderen als leerlingen uit de rest van Nederland. Onze leerlingen vinden de school veilig en de sfeer goed. Dat vinden wij erg belangrijk. Een veilig leerklimaat tezamen met een goede leerkracht - leerling relatie is immers een voorwaarde voor een goed leerproces van leerlingen. Ook over de mooie score voor het bieden van afwisseling in werkvormen tijdens de lessen zijn we tevreden. Op een aantal stellingen zijn onze leerlingen kritischer dan leerlingen van andere scholen.  Aantrekkelijk, uitdagend en motiverend onderwijs heeft onze voortdurende aandacht. Om die reden gaan we aan de slag met verbeterplannen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 heeft er vanwege corona geen tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden: de resultaten zouden een vertekend beeld kunnen geven. In plaats van een tevredenheidsonderzoek hebben we als school het afstandsonderwijs geëvalueerd. Een beknopte factsheet met de belangrijkste resultaten kunt u in de bijlage vinden.  

Ons laatste tevredenheidsonderzoek dateert uit 2018-2019. We gaan kort in op de resultaten: Wij zijn verheugd om te zien dat ouders zeer tevreden zijn over het Kempenhorst College. Ouders zijn tevreden over de mentor en geven aan dat de school onderwijs biedt dat aansluit op het niveau van de leerling. Ook zijn ouders (zeer) tevreden over de communicatie, de aanpak van pesten en de mogelijkheden voor talentontwikkeling op school. 


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven