Kempenhorst College

Eikenbussel 1 5689 AA Oirschot

Schoolfoto van Kempenhorst College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Bij het Kempenhorst College worden in de vmbo-basis en vmbo-kader opleidingen de technische profielen, PIE en MVI, en het profiel Z&W, het vaakst gekozen. Landelijk wordt het vaakst gekozen voor een D&P profiel. De keuze van leerlingen voor technische profielen karakteriseert onze technische regio, waarin vakmanschap centraal staat en waarin de maakindustrie is gecentraliseerd die een belangrijke toeleverancier is voor het hightech bedrijfsleven dan de Brainport regio. Binnen de vmbo(g)t afdeling wordt het vaakst gekozen voor een Zorg & Welzijn profiel, gevolgd door een profiel in de Techniek. Landelijk gezien wordt in de vmbo(g)t afdeling het vaakst gekozen voor een profiel Zorg & Welzijn en Economie. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Bij V.O. Best-Oirschot, waarvan het Kempenhorst College deel uitmaakt, werken we met een strategisch beleidsplan, waarin de visie op onderwijs eens per vijf jaar wordt vastgelegd. Ons strategisch beleidsplan geeft richting, kader en houvast voor de activiteiten in de komende vijf jaren en geeft weer welke strategische doelstellingen we nastreven. Het komt tot stand in interactie met in-en externe stakeholders. De uitvoering van het strategisch beleidsplan verloopt gefaseerd: ieder jaar stelt het bestuur in overleg met de directie de bestuursagenda vast. Daarin is aangegeven welke activiteiten uit strategisch beleidsplan in een bepaald jaar worden uitgevoerd. Aan de hand van de bestuursagenda stellen de verschillende afdelingen een afdelingsplan op, waarin doelstellingen en projecten zijn opgenomen voor dat betreffende jaar. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit zorgplan geeft inzicht in de interne zorglijnen en de externe contacten die daaruit voortvloeien. Het plan is dekkend voor de periode 2009 tot en met 2012. Zowel het huidige als toekomstige zorgprofiel van de school wordt hierin duidelijk verwoord, waardoor een goed beeld ontstaat van de richting waarin de school zich in het kader van zorg beweegt. Daarnaast geeft het plan praktische informatie in de vorm van een "zorgorganogram". Dit geeft een overzicht van zowel de activiteiten als de medewerkers, die in het kader van de basiszorg en de specifieke zorg een rol spelen.          

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven