Yuverta vmbo Oegstgeest

Lange Voort 70 2341 KD Oegstgeest

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Oegstgeest
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Oegstgeest
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Oegstgeest
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Oegstgeest
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Oegstgeest

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen geven hun school een voldoende. We werken als school altijd hard om de tevredenheid van de leerlingen te verhogen. Met name de onderdelen waar de scores verbeterd kunnen worden, hebben de aandacht.

Bij de weergave van de tevredenheid van de leerlingen per onderwijssoort, wordt bij 'vmbo' de tevredenheid van de onderbouwleerlingen bedoeld. Bij 'vmbo-b', 'vmbo-k' en 'vmbo(g)t' wordt de tevredenheid van de bovenbouwleerlingen per leerweg aangegeven. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilige school is belangrijk voor leerlingen, personeel en ouders. Een veilige school staat aan de basis van ons handelen.

In onderstaande grafieken worden met 'vmbo' de onderbouw leerlingen bedoeld. De aanduiddingen 'vmbo-b', 'vmbo-k' en 'vmbo(g)t' duiden op de leerlingen uit de bovenbouw, uitgesplitst per leerweg.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders van onze leerlingen geven een ruime voldoende aan onze school. Dit is voor ons geen reden om achterover te gaan leunen. We blijven voortdurend in gesprek met ouders (bijvoorbeeld via de ouderadviescommissie) om op de hoogte te blijven van de mening van ouders.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven