Yuverta vmbo Oegstgeest

Lange Voort 70 2341 KD Oegstgeest

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Oegstgeest
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Oegstgeest
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Oegstgeest
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Oegstgeest
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Oegstgeest

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op Yuverta vmbo Oegstgeest wordt de ontwikkeling van iedere leerling nauwlettend gevolgd. Over het algemeen scoren leerlingen op alle leerwegen op of boven het niveau dat door de basisschool wordt aangegeven.

Voor leerlingen die in de onderbouw laten zien dat zij meer aankunnen dan volgens het advies van de basisschool, is er de mogelijkheid om op een hoger niveau door te stromen naar de bovenbouw.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Voor alle leerlingen geldt dat Yuverta vmbo Oegstgeest zich voortdurend inzet om de leerlingen op de leerweg, die door de basisschool is geadviseerd te laten slagen. Heel soms lukt dat niet, maar in de meeste gevallen wel. Soms lukt het ook om leerlingen op een hogere leerweg te laten slagen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De school heeft al jaren een hoog slagingspercentage dat boven of rond het landelijk gemiddelde ligt.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De eindexamencijfers liggen iets boven het landelijk gemiddelde. De school voldoet hiermee ruim aan de door de inspectie gestelde kaders.

De leerlingen die examen deden op niveau van de gemengde leerweg haalden allemaal hun diploma. Deze gemengde leerweg leerlingen hadden tevens een extra vak en hadden daardoor recht op het diploma van de theoretische leerweg. Het cijfermatig resultaat zit boven het landelijk gemiddelde.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen gaan na het behalen van het diploma naar een reguliere mbo-opleiding. Een klein deel van de leerlingen kiest voor een opleiding die niet als 'reguliere mbo-opleiding' geregistreerd staat. In het onderstaande overzicht heet dat 'overig'. Onder 'overig' valt ook de enkele leerling die na het behalen van het diploma, met speciale ontheffing van bureau leerplicht, gaat werken. 

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van onderwijs heeft de leerwegen van Yuverta vmbo Oegstgeest de volgende toezichtsarrangementen toegekend.

- Basis beroepsleerweg: Basisarrangement
- Kader beroepsleerweg:  Basisarrangement
- Gemengde / Theoretische leerweg : Basisarrangement

Terug naar boven