Nuenens College

Sportlaan 8 5671 GR Nuenen

Schoolfoto van Nuenens College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Voorjaar 2020 heeft het tevredenheidonderzoek plaatsgevonden. De cijfers rondom 'Schoolklimaat en Veiligheid' worden gescheiden getoond van de tevredenheidscijfers. Daarom verwijzen wij U graag naar de hoge cijfers voor "Schoolklimaat en Veiligheid".

De tevredenheid onder leerlingen is duidelijk toegenomen. Dat is mede te danken aan de sfeer, het nieuwe gebouw, het onderwijsaanbod en de goede begeleiding door mentoren en coaches.

Medezeggenschap

De leerlingenraad wordt actief betrokken bij het schoolbeleid.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is de basis van werken en leren op Nuenens College. Voor zowel leerlingen als personeel zijn er protocols m.b.t. veiligheid: leerlingenstatuut, schoolregels, personeelsgids, calamiteiten/ontruimingsplan, veiligheidsbeleidsplan, afspraken met externe overheidsdiensten. In alle ruimten binnen school hangen vluchtwegen en instructies bij calamiteiten. In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan veiligheid in al haar facetten en jaarlijks is er minimaal een ontruimingsoefening.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders :

Onze school wordt door de ouders ervaren als prettig en veilig. Een school met duidelijke regels, goede communicatie en prima mentoren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven