Nuenens College

Sportlaan 8 5671 GR Nuenen

Schoolfoto van Nuenens College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Vele leerlingen van Nuenens College (vbmo kader en tg) zitten in leerjaar 3 boven hun basisschooladvies.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomresultaten liggen gemiddeld boven het landelijk gemiddelde, zowel in onder- als bovenbouw.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages op Nuenens College zijn al jaren zeer goed te noemen. Door dit stabiele en hoge slagingspercentage behoort Nuenens College al verscheidende jaren, bij het Elsevier onderzoek tot het topsegment van de beste VMBO's van Nederland.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers liggen nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het merendeel van de leerlingen gaat na het examen maar het MBO om een beroepsopleiding te volgen.

Van de mavo leerlingen gaat een gedeelte door naar de havo.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs stelt jaarlijks een rapport op over de resultaten van onze organisatie. Daarnaast volgt en evalueert het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs de ontwikkelingen op alle OMO-scholen.

Terug naar boven