Nuenens College

Sportlaan 8 5671 GR Nuenen

Schoolfoto van Nuenens College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Nuenens College kent in de bovenbouw de mavo (ofwel de theoretische leerweg). Na de mavo kan een leerling doorstromen naar het havo. In schooljaar 2017-2018  werd de gemengde leerweg voor het laatst aangeboden.

De basis- en kaderleerlingen kunnen vanaf schooljaar 2017-2018 in leerjaar 3 kiezen uit twee profielen, namelijk Economie & Ondernemen (E&O) en Zorg & Welzijn(Z&W).


Naast die profielen kiest iedere leerling voor 4 keuzevakken.
De negen keuzevakken waaruit leerlingen er vier moeten kiezen zijn:

• bewegen, recreatie & beveiliging
• horeca & facilitaire dienstverlening
• houden van dieren
• uiterlijke verzorging
• marketing
• ondernemen
• fotografie
• podium & design
• gamedesign

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Nuenens College wil een inspirerende en veilige school zijn voor leerlingen en personeel. Respectvol met elkaar omgang en werken vanuit een balans tussen hoofd en hart zijn belangrijke waarden die we onze leerlingen willen meegeven.
Op het NC horen en zien we elkaar als mens, iedereen doet er toe. Onze school staat open voor alle levensovertuigingen. Nuenens College; een school waar iedereen zichzelf mag zijn, waarbij diversiteit, betekenisvol leren en sociale vorming de basis vormen voor kwalitatief goed en eigentijds onderwijs.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Naast de basisondersteuning biedt Nuenens College ook extra ondersteuning.
Het ondersteuningsteam is betrokken bij alle basisondersteuning en actief bij alle extra ondersteuning. In de basisondersteuning wordt er in de breedte gewerkt. De mentor werkt samen met de andere docenten aan het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. We proberen dat zoveel mogelijk te doen op een voor elke leerling passende manier. Bovendien krijgt elke leerling een coach. Dit schooljaar draaien we een pilot met de 1e en 3e jaars leerlingen. De coach begeleidt kleine groepen leerlingen in het leren kennen van zichzelf, het verwoorden van de eigen ambities en de verdere ontwikkeling naar de toekomst. 
Wanneer de basisondersteuning niet toereikend is, kan er worden opgeschaald naar extra ondersteuning. Dat gebeurt wanneer een leerling op school vastloopt. Signalen hiervoor worden zichtbaar bij het didactisch leren, (leer/werk) gedrag en verzuim (ziekte of anders). Het ondersteuningsteam kijkt samen met de leerling, de ouder(s) en de betrokkenen op school welke ondersteuning nodig en mogelijk is.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven