Nuenens College

Sportlaan 8 5671 GR Nuenen

Schoolfoto van Nuenens College

In het kort

Toelichting van de school

Nuenens College hecht grote waarde aan elkaar horen en zien als mens. Een VMBO school waar iedereen zichzelf mag zijn en waar diversiteit, sociale vorming en betekenisvol leren de basis vormen voor uitstekend eigentijds onderwijs. De kleinschaligheid van de school en de brede begeleiding zorgen ervoor dat de leerling de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Nuenens College staat al jaren bekend als een school met een sterk zorgbeleid.
Inschrijven kan in de onder- en bovenbouw op drie niveaus. De onderbouwniveaus zijn verdeeld in basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en mavo. De bovenbouw bestaat uit eenzelfde niveauverdeling met daarbij een keuzemogelijkheid voor verschillende praktische werkvelden waarbinnen beroepsgericht wordt geleerd. Leerlingen verdiepen zich en leren aan de hand van authentieke situaties die hen voorbereiden op de toekomstige beroepswereld. Naast het onderwijsaanbod bieden ook de maatschappelijke stage en de beroep-oriënterende stage leerlingen de kans meer inzicht te krijgen in hun beroepsinteresses.  Nuenens College biedt een veilige ontwikkelingsomgeving en daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Kenmerken van de school

  • Kunst, sport, groen en ontdek
  • Samenwerking
  • Diversiteit
  • Sociaal Vormend
  • Betekenisvolle leeromgeving

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nuenens College is een kleinschalige VMBO school met een leerlingenaantal van zo'n 700. De grootste groep leerlingen bestaat al een aantal jaren uit leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg volgen.

Nuenens College vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Leerlingen krijgen alle ruimte hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Door onderbouwde en effectieve begeleiding krijgen leerlingen veelal maatwerk waardoor doorstroom naar een hoger onderwijsniveau gedurende de schoolloopbaan vaak realiseerbaar is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
725

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven