Dr. Nassau College locatie Noord-Drenthe Norg

Schoolstraat 1 9331 AV Norg

Schoolfoto van Dr. Nassau College locatie Noord-Drenthe Norg

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2010-2014 omvat het strategisch beleidsplan, dat na uitvoerige zelfevaluatie tot stand is gekomen in het voorjaar van 2010. Het schoolplan geeft beknopt weer vanuit welke visie de school werkt en welke strategische doelen de school nastreeft. Werken aan kwaliteit, huisvesting en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen staan hierbij centraal.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De zorg en begeleiding op het Dr. Nassau College zijn direct verbonden met het onderwijs. Docenten en mentoren staan voor de  dagelijkse begeleiding en signaleren eventuele hulpvragen. De zorgcoördinator, gekwalificeerde leerlingbegeleiders en specialisten binnen en buiten de school zorgen voor een adequate begeleiding, in of buiten de reguliere lessen. Handelingsplannen worden met instemming van ouders vastgesteld en uitgevoerd door docenten en begeleiders.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven