Northgo College

Duinwetering 107 2203 HM Noordwijk

  • Schoolfoto van Northgo College
  • Schoolfoto van Northgo College
  • De nieuwe plek van de bibliotheek waar lezen, leren en elkaar ontmoeten centraal staat.
  • In 2021 hebben leerlingen ism de gemeente Noordwijk het Tiny Forrest op het binnenplein aangeplant.
  • Schoolfoto van Northgo College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Northgo College heeft in het schooljaar 2017-2018 in het kader van haar kwaliteitszorgsysteem vragenlijsten afgenomen bij leerlingen, ouders, onderwijsondersteunend personeel, docenten en oud-leerlingen. De resultaten voor ouders en leerlingen staan op deze site. Alle resultaten zijn opgenomen in het Kwaliteitsverslag 2017-2018. Dit verslag is aangeboden aan de Raad van Toezicht. Meer informatie kunt u krijgen bij het management van de school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven