CSG Reggesteyn

Willem de Clercqstraat 7 7443 XG Nijverdal

  • Schoolfoto van CSG Reggesteyn
  • Schoolfoto van CSG Reggesteyn
  • Schoolfoto van CSG Reggesteyn
  • Schoolfoto van CSG Reggesteyn
  • Schoolfoto van CSG Reggesteyn

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw stroomt 100% van de leerlingen door. Dit percentage ligt boven het landelijke gemiddelde. In de bovenbouw scoort de opleiding vmbo-k boven het landelijke gemiddelde. Bij vmbo-b en vmbo-t opleiding ligt het doorstroompercentage onder het landelijk gemiddelde. Wat is daarvan de oorzaak?

Uit de adviesstructuur is af te lezen dat Reggesteyn kiest voor het uitdagen van leerlingen een zo'n hoog mogelijke opleiding te volgen die bij de leerling past. Het effect kan zijn dat een enkele tl of kaderleerling na leerjaar 3 zijn schoolloopbaan afsluit op basis respectievelijk kader niveau.   

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hoge slagingspercentages zijn op deze vestiging bijna vanzelfsprekend. Het streven is 100% geslaagden. Bij alle opleidingen scoort de vestiging boven het landelijke gemiddelde.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

 Het gemiddelde examencijfer voor vmbo-(g)t ligt boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast zijn de slaagpercentages hoog. Ook behalen de meeste van de TL leerlingen een diploma met zeven vakken. Een vak meer dan de verplichte 6 vakken. Met recht een TL + diploma.

De gemiddelde examencijfers liggen voor de vmbo-b en vmbo-k op of boven het landelijk gemiddelde. Ook daarin zien we leerlingen met extra examenvakken.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven