Yuverta vmbo en hGl Nijmegen

Marga Klompelaan 37 6532 SB Nijmegen

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en hGl Nijmegen
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en hGl Nijmegen
  • Je werkt ook vaak met de computer of laptop in de les
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en hGl Nijmegen
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en hGl Nijmegen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Omdat iedere leerling zijn eigen manier van leren heeft en op een eigen niveau werkt, heb je op het vmbo 4 leerwegen. Een leerweg is de route die je op het vmbo volgt. Binnen onze school behoren alle leerwegen tot het profiel Groen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Hier vindt u het schoolplan Helicon vmbo 2018-2022. In het schoolplan worden de beleidsontwikkelingen van Helicon Opleidingen in het algemeen verwoord. Er wordt ingegaan op onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, stelsel van kwaliteitszorg en financieel beleid.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal) onderwijs moet opstellen. Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel formuleert de school dus de extra ondersteuning die zij kan verzorgen. In het schoolondersteuningsprofiel wordt in ieder geval omschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden en hoe die georganiseerd is (bijv. een speciale klas). Daarnaast kan de school in haar schoolondersteuningsprofiel beschrijven op welke wijze zij invulling geeft aan de basisondersteuning.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven