Het Rijks

Goffertweg 20 6532 AA Nijmegen

  • Schoolfoto van Het Rijks
  • Schoolfoto van Het Rijks
  • Schoolfoto van Het Rijks
  • Schoolfoto van Het Rijks
  • Schoolfoto van Het Rijks

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op Het Rijks wordt in alle leerjaren aandacht geschonken aan loopbaan oriëntatie. Al vanaf het eerste leerjaar ontdekken leerlingen in lessen loopbaan oriëntatie en talentlessen op welk gebied hun interesses en kwaliteiten liggen. In leerjaar twee verschuift het accent naar een voorbereiding op het kiezen van de onderdelen uit het beroepsgerichte programma. 
In de onderbouw werken we met KGT, BK en B klassen. 
In leerjaar 3 werken we met aparte GT en B klassen en zo lang als mogelijk met combi klassen BK. Uitgangspunt in de bevordering is de bespreeknorm. Als een leerling aan de
norm van het gewenste voldoet, stroomt hij gewoon door. Voldoet hij daar niet aan, dan wordt besproken wat voor de betreffende leerling het best passende vervolg is. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Ook de inspectie is tevreden met onze slaagpercentages!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven