Het Rijks

Goffertweg 20 6532 AA Nijmegen

  • Schoolfoto van Het Rijks
  • Schoolfoto van Het Rijks
  • Schoolfoto van Het Rijks
  • Schoolfoto van Het Rijks
  • Schoolfoto van Het Rijks

Profielkeuze

Toelichting van de school

De school biedt alle leerlingen de mogelijkheid om binnen het brede profiel dienstverlening en producten te kiezen uit alle keuzecursussen van Zorg - Diensten en Techniek. Daarmee stellen leerlingen hun eigen leerroute in het beroepsgerichte programma van de bovenbouw samen. In de onderbouw zorgen we middels een brede voorbereiding dat leerlingen weten waar ze voor kiezen. 
De leerlingen van de GT-leerroute werken ook in de praktijk, met gevarieerde en rijke projecten. Zodat zij ook een goed voorbereide keuze voor een vervolgopleiding kunnen maken
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Rijks is er voor alle leerlingen met een vmbo-advies die graag willen leren door te ontdekken. We nodigen je uit om te komen ontdekken of Het Rijks en jij bij elkaar passen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als primaire taak wordt gezien jonge mensen op te leiden en te begeleiden naar volwassenheid. Deze taak wordt uitgevoerd vanuit de overtuiging dat persoonlijkheidsvorming een kwestie is van “hoofd, hand en hart”.

Daar waar de ontwikkeling van een kind stagneert, willen we zorg op maat aanbieden. Zorg die past binnen de grenzen van onze school. Zorg waarbij een goede communicatie tussen alle betrokkenen van groot belang is.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven