Montessori College K33 Nijmegen

Kwakkenbergweg 33 6523 MJ Nijmegen

  • Schoolfoto van Montessori College K33 Nijmegen
  • Schoolfoto van Montessori College K33 Nijmegen
  • Schoolfoto van Montessori College K33 Nijmegen

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw maar zeker ook in de bovenbouw ligt het doorstroompercentage ruim boven de norm van de onderwijsinspectie. In de onderbouw blijven nauwelijks leerlingen zitten. Ook in de bovenbouw is de doorstroom hoog.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens van de overheid ontvangen. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Open de bijlage om de examencijfers te bekijken!


Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens van de overheid ontvangen. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Alle leerlingen (vmbo-basis en vmbo-kader) zijn doorgestroomd naar het mbo.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op deze locatie van het Montessori College kun je eindexamen doen in vmbo-kader of vmbo-basis.
Veel leerlingen kiezen er voor om de vakken waar ze goed in zijn af te sluiten op een hoger niveau.
Zo heeft 50% van de vmbo-kader leerlingen een of meer vakken op vmbo-T niveau gedaan.

Terug naar boven