Mondial College Meeuwse Acker

Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen

  • Schoolfoto van Mondial College Meeuwse Acker
  • Schoolfoto van Mondial College Meeuwse Acker
  • Schoolfoto van Mondial College Meeuwse Acker
  • Schoolfoto van Mondial College Meeuwse Acker
  • Schoolfoto van Mondial College Meeuwse Acker

Profielkeuze

Toelichting van de school

Wij bieden voor de basis-en kadergerichte leerweg de volgende profielen aan:

  • Bouw, wonen en interieur;
  • Produceren, installeren en energie;
  • Economie en ondernemen;
  • Horeca, bakkerij en recreatie;
  • Zorg en Welzijn.

Ieder profiel biedt vier verplichte profieldelen en vier keuzedelen aan.

Daarnaast is het mogelijk om op onze school de gemengde leerweg te volgen. Bij de gemengde leerweg volgen de leerlingen naast algemene vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, enz. ook een beroepsgericht programma. Dat gaat dan bijvoorbeeld over gezond eten, milieu, natuur en recreatie, technologie, of ondernemen. In de gemengde leerweg doen de leerlingen examen in vijf algemene vakken, een rekentoets en één beroepsgericht vak. Met de gemengde leerweg kunnen leerlingen doorstromen naar MBO niveau 4 of naar de havo.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onze school heet een positieve kijk op de mogelijkheden van jongeren. Wij willen hen kansen geven om vooruit te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen kan blijven groeien, op welke manier dan ook. Wij geven ons onderwijs daarom vorm rondom de volgende drie uitgangspunten:

• De leerling werkt aan zijn talenten

• De leerling neemt zelf de regie

• De leerling staat in verbinding met de omgeving

… passend bij de eigenheid van de locatie en de doelgroep.

Wij hebben daarnaast de overtuiging dat motivatie een belangrijke voorwaarde is om succesvol te kunnen leren. De motivatie van leerlingen is van grote invloed op hun inzet, de mate van concentratie en de effectiviteit van het leren.

Onze maatschappelijke opdracht

Ons onderwijs richt zich op de drie kernfuncties die de overheid heeft toegedicht aan het (voortgezet) onderwijs:

1. Kwalificatie: het onderwijs brengt leerlingen kennis, houdingen en vaardigheden bij die aansluiten bij de behoeften van de samenleving en bij de mogelijkheden van de talenten van leerlingen.

2. Socialisatie: het onderwijs draagt bij aan de verwerving van de sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn om optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving.

3. Allocatie: onze leerlingen volgen een onderwijsloopbaan die past binnen hun mogelijkheden én talenten en bij de arbeidsbehoeften van de samenleving.

Alle leerlingen zouden dezelfde kansen moeten hebben om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen, ongeacht hun achtergrond of thuissituatie. Het Mondial College spant zich in om de kansengelijkheid voor alle leerlingen te bevorderen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze ondersteuning bestaat uit een aanbod van interventies, begeleiding en voorzieningen, waardoor iedere leerling de mogelijkheid heeft optimaal gebruik te maken van het onderwijs en zich optimaal kan ontwikkelen. De nadruk van de ondersteuning ligt op het tegenmoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Ons uitgangspunt is dat we de ondersteuning van zoveel mogelijk in de klas en tijdens de les verzorgen. Als het nodig is bieden we ook buiten de les ondersteuning aan. Leerjaar 1 en 2 van de onderbouw en leerjaar 3 en 4 van de bovenbouw hebben een eigen plek binnen ons schoolgebouw. Daarnaast zijn de klassen klein zodat er in de onderbouw maximaal 18 leerlingen in een klas zitten.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven