Mondial College locatie Leuvensbroek

Leuvensbroek 30-01 6546 TD Nijmegen

  • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek
  • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek
  • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek
  • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek
  • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In onze bevorderingscriteria staan de normen die we hanteren om te bepalen of een leerling verder door kan naar een volgend leerjaar.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Als school geloven we in groei van leerlingen en we bieden hen daartoe ook kansen.

We zien regelmatig dat leerlingen met een hoger diploma afstuderen dan op grond van het basisschooladvies

verwacht wordt. We gaan daarbij voor een optimale groei in plaats van een maximale groei, omdat het welbevinden van onze leerlingen

ook een belangrijk aspect is voor een goede ontwikkeling. Dit uitgangspunt beïnvloedt de gemiddelde examenresultaten wel,

we streven echter na om tenminste op de landelijke benchmark uit te komen qua examenresultaten. De duimregel is niet meegenomen in de

resultaten.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op basis van het meest recente onderzoek kent de inspectie aan alle afdelingen het basisarrangement toe omdat zowel de opbrengsten als de kwaliteit van het onderwijsproces op de onderzochte onderdelen van voldoende niveau zijn.

Voor het vwo en de havo geeft de inspectie ons een GOED. Ook hebben wij het certificaat van 'Excellente school' ontvangen voor het  vwo en onze havo.

Terug naar boven