Mondial College locatie Leuvensbroek

Leuvensbroek 30-01 6546 TD Nijmegen

 • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek
 • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek
 • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek
 • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek
 • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin onze ambities voor een periode van 4 jaar zijn beschreven met betrekking tot het:

 • onderwijskundig beleid;
 • het personeelsbeleid;
 • en de inrichting van de kwaliteitszorg. 

Dit plan dient als uitgangspunt voor alle plannen op de diverse beleidsterreinen binnen onze school, zowel op locatie-, afdelings- als sectieniveau.I

Onze school heeft een positieve kijk op de mogelijkheden van jongeren. Wij willen hen kansen geven om vooruit te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen kan blijven groeien, op welke manier dan ook. Wij geven ons onderwijs daarom vorm rondom de volgende drie uitgangspunten.

De leerling werkt aan zijn talenten

Elke leerling heeft potenties en mogelijkheden om te groeien. Wij achterhalen samen met de leerlingen waar hun voorkeuren en talenten liggen en begeleiden hen bij het verder ontwikkelen hiervan.

• De leerling neemt zelf de regie

Talenten moeten uiteindelijk wel gebruikt worden. Daarom leren wij leerlingen om op eigen kracht hun loopbaan vorm te geven. Om zelf de regie te voeren en de juiste keuzes te maken. Daarvoor leren wij ze bewustzijn te ontwikkelen zodat ze weten wie ze zijn en wat ze willen. Daarnaast leren wij ze te reflecteren en zichzelf te motiveren om uiteindelijk zelf actie te kunnen ondernemen.

• De leerling staat in verbinding met de omgeving

Wij leren leerlingen beseffen dat ze niet geïsoleerd in de wereld staan, dat ze elkaar nodig hebben en elkaar beïnvloeden. Wij stimuleren de ontwikkeling van vaardigheden die dit proces ondersteunen. Basisvoorwaarde hierbij is respect tonen voor jezelf, de ander en de omgeving.

Met bovenstaande uitgangspunten in het vizier willen wij onderwijs verzorgen dat:

• Betekenisvol en contextrijk is, en een sterke verbinding heeft met de omgeving.

• Leeractiviteiten aanbiedt die afgestemd zijn op het niveau, capaciteiten, groeimogelijkheden, interesses en talenten van leerlingen, en die          voor hen en de maatschappij belangrijk zijn om te doen.

• De leerling keuzes laat maken in het onderwijsaanbod (wat leer ik?) en het leerproces: hoe leer ik, wanneer leer ik, waar leer ik, hoe snel leer    ik?

• De leerling mogelijkheden biedt om zowel individueel als collectief te leren.

• Een ondersteunend klimaat heeft waar de ontwikkeling van de leerlingen wordt gestimuleerd en gemonitord, waar de leerlingen worden             begeleid en gecoacht, en waar respect een belangrijke waarde is.

Dit is onze manier om richting te geven aan gepersonaliseerd onderwijs op het Mondial College. Wij denken leerlingen op deze manier alle kansen te geven om optimaal te groeien.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het School Ondersteunings Profiel staat :

 • onze visie op ondersteuning.
 • welke basis- en extra ondersteuning wij kunnen bieden.
 • hoe wij naar ouders communiceren.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven