Mondial College locatie Leuvensbroek

Leuvensbroek 30-01 6546 TD Nijmegen

 • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek
 • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek
 • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek
 • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek
 • Schoolfoto van Mondial College locatie Leuvensbroek

Profielkeuze

Toelichting van de school

Bij ons kun je een vwo-, havo- of mavodiploma behalen. Op de mavo kies je aan het einde van het 2e leerjaar voor een van de volgende profielen:

 • Techniek
 • Zorg en welzijn
 • Economie of landbouw (groen)

In 4 havo of 4 vwo kies je aan het einde van het 3e leerjaar voor een van de volgende profielen:

 • Natuur en techniek
 • Natuur en gezondheid
 • Economie en maatschappij
 • Cultuur en maatschappij  

Via onze talentstromen kun je jouw talenten volop ontwikkelen, bijvoorbeeld:

 • Het technasium op de havo en het vwo (1HV en 2HV en in 3,4,5H en 3,4,5,6V)
 • Het International Business College als praktijkvak in 4 en 5 havo. Je kunt het IBC als schoolexamenvak kiezen in het profiel Economie en Maatschappij als profielkeuzevak en in de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.
 • Het Business en Research College in 5 en 6 vwo. Je volgt deze opleiding een dagdeel bovenop je normale lespakket.
 • Business in 3 en 4 mavo. Met dit profiel kun je verder op de havo in het profiel Economie en Maatschappij in combinatie met bijvoorbeeld het International Business College.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onze school heet een positieve kijk op de mogelijkheden van jongeren. Wij willen hen kansen geven om vooruit te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen kan blijven groeien, op welke manier dan ook. Wij geven ons onderwijs daarom vorm rondom de volgende drie uitgangspunten:

• De leerling werkt aan zijn talenten

• De leerling neemt zelf de regie

• De leerling staat in verbinding met de omgeving

… passend bij de eigenheid van de locatie en de doelgroep.

Wij hebben daarnaast de overtuiging dat motivatie een belangrijke voorwaarde is om succesvol te kunnen leren. De motivatie van leerlingen is van grote invloed op hun inzet, de mate van concentratie en de effectiviteit van het leren.

Onze maatschappelijke opdracht

Ons onderwijs richt zich op de drie kernfuncties die de overheid heeft toegedicht aan het (voortgezet) onderwijs:

1. Kwalificatie: het onderwijs brengt leerlingen kennis, houdingen en vaardigheden bij die aansluiten bij de behoeften van de samenleving en bij de mogelijkheden van de talenten van leerlingen.

2. Socialisatie: het onderwijs draagt bij aan de verwerving van de sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn om optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving.

3. Allocatie: onze leerlingen volgen een onderwijsloopbaan die past binnen hun mogelijkheden én talenten en bij de arbeidsbehoeften van de samenleving.

Alle leerlingen zouden dezelfde kansen moeten hebben om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen, ongeacht hun achtergrond of thuissituatie. Het Mondial College spant zich in om de kansengelijkheid voor alle leerlingen te bevorderen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het School Ondersteunings Profiel staat :

 • onze visie op ondersteuning.
 • welke basis- en extra ondersteuning wij kunnen bieden.
 • hoe wij naar ouders communiceren.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven