Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Kronenburgersingel 269 6511 AS Nijmegen

  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Nijmegen
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen neemt jaarlijks leerlingvragenlijsten af bij de leerlingen van het eerste leerjaar, het derde leerjaar en de eindexamenklas (exitmeting) via Kwaliteitsscholen. Voor alle onderzoeken onder leerlingen geldt dat de resultaten worden besproken in de jaarlaagteams, de leerlingenraad en, indien nodig, in de MR. De verbeterpunten die uit de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen naar voren komen, krijgen aandacht in het Jaarplan.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen hanteert diverse beleidsinstrumenten om een optimaal schoolklimaat te scheppen en de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen. In jaarlijkse leerling- en ouderenquêtes en driejaarlijkse personeelsenquêtes worden de resultaten van het beleid gemonitord.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Onze ouders herkennen dat ons onderwijs Kennis, Ontplooiing en Vriendschap centraal stelt. Ze zijn heel tevreden over de schoolkeuze. Ouders waarderen het met name dat de school mogelijkheden heeft voor leerlingen die meer aankunnen en extra vakken aanbiedt die andere scholen niet hebben. Ook zijn ouders tevreden over de resultaten die leerlingen behalen en de goede sfeer op school. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven