Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Kronenburgersingel 269 6511 AS Nijmegen

  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Nijmegen
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De school staat open voor alle leerlingen met een vwo-advies. Over de toelating van leerlingen met een havo/vwo-advies beslist een toelatingscommissie. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De berekening van de doorstroom door de Onderwijsinspectie doet geen recht aan de bijzondere positie van categoriale gymnasia. Het is immers niet mogelijk om een leerling die niet aan de overgangsnorm voldoet, te laten afstromen naar een ander onderwijstype zoals op een brede scholengemeenschap mogelijk is. Om de kansen voor leerlingen op het behalen van een gymnasiumdiploma te vergroten wordt dan vaker de keuze gemaakt een leerling te laten doubleren. In het specifieke geval van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen vormt de invloed van de leerlingen die in het tussenjaar Intermezzo starten nog een extra complicatie. Dit tussenjaar betekent in de schoolloopbaan van een leerling geen vertraging (het vervangt immers een jaar in het PO), maar hier wordt geen rekening mee gehouden. De school is zich bewust van de negatieve effecten in de beeldvorming, maar heeft het belang van deze specifieke groep leerlingen laten prevaleren. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 hebben we onze doelstelling van meer dan 90% geslaagde leerlingen voor het eerst in 20 jaar net niet helemaal gehaald. In schooljaar 2019-2020 zagen we met een slagingspercentage van 98,3% weer een duidelijke verbetering. Het percentage is dat jaar wel positief beïnvloed door het wegvallen van het centraal examen in verband met het coronavirus.  
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De leerlingen van onze school halen al vele jaren op rij gemiddeld hogere cijfers op het centraal examen dan het landelijk gemiddelde op het vwo. In schooljaar 2018-2019 zagen we waarschijnlijk eenmalig een lichte achteruitgang. Van schooljaar 2019-2020 zijn deze cijfergegevens niet zichtbaar door het wegvallen van het centraal examen in verband met het coronavirus. Het gemiddelde schoolexamencijfer van dat jaar ligt echter vrijwel op hetzelfde niveau als de gemiddelde cijfers op het centraal examen op onze school van voorgaande jaren. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het grootste deel van onze leerlingen vervolgt de studie in het wetenschappelijk onderwijs. Een klein percentage gaat naar het HBO of neemt een tussenjaar. Een universitaire studie is een logisch vervolg op de gymnasiumopleiding en onze leerlingen behalen gemiddeld in hun eerste jaar van de studie meer studiepunten dan leerlingen van vergelijkbare scholen. 

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2018-2019 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het kader van de kwaliteitszorg neemt het Stedelijk Gymnasium Nijmegen regelmatig deel aan externe evaluaties. Een voorbeeld daarvan is de visitatie door de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen waarvan het rapport als bijlage is opgenomen. Op basis van het laatste vierjaarlijkse bezoek in 2018 van de Onderwijsinspectie heeft de school de waardering 'goed' gekregen en vervolgens het predicaat 'excellent'. 

Terug naar boven