NSG Groenewoud

van Cranenborchstraat 7 6525 BM Nijmegen

  • Schoolfoto van NSG Groenewoud
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid is op alle afdelingen boven het landelijk gemiddelde. Veiligheid en de goede sfeer scoren heel hoog. Leerlingen zijn bovendien zeer tevreden over de begeleiding door hun mentor, over de uitdaging die hen wordt geboden en over de mate waarin rekening wordt gehouden met hun mening. Het onderdeel afwisseling in de les is een aandachtspunt. De NSG is gestart met een driejarige scholing differentiatie voor alle docenten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid van de NSG is vastgelegd in het schoolveiligheidsplan.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn tevreden over de school. De gemiddelde score is 7,9. Net als bij de leerlingen scoren veiligheid en sfeer heel hoog. De directie van de school betrekt de ouderraad bij belangrijke beslissingen. De ouders kunnen in klankbordgroepen meedenken over beleid. Ook de mentor onderhoudt regelmatig contact. Sfeer, veiligheid, informatievoorziening en het feit dat de school duidelijke regels heeft, worden zeer gewaardeerd. Ook de ouders geven aan dat de inhoud van de lessen een aandachtspunt is.  Hopelijk zorgt de driejarige scholing differentiatie voor alle docenten dat de tevredenheid van ouders op dit punt verbetert.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven