NSG Groenewoud

van Cranenborchstraat 7 6525 BM Nijmegen

  • Schoolfoto van NSG Groenewoud
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Vergeleken met het landelijk gemiddelde lopen weinig leerlingen vertraging op in hun schoolloopbaan. Uit onderstaande cijfers blijkt dat zowel het rendement in de onderbouw als in de bovenbouw boven het landelijk gemiddelde ligt. Tevens blijkt uit onderstaande cijfers dat nogal wat  leerlingen een hoger diploma halen dan het advies van de basischool was voorzien. De inspectie is tevreden over de resultaten van de NSG.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages op de NSG zijn goed. Omdat zittenblijven in de voorexamenjaren weinig voorkomt, is het rendement van de NSG zeer goed. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) zien de doorstroomcijfers er als volgt uit: vmbo-t 94%, Havo 97%, vwo 100%.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De NSG scoort bij veel vakken boven het landelijk gemiddelde. Vooral bij wiskunde scoren de leerlingen op het Centraal Examen bijzonder goed.  Er is bovendien weinig verschil tussen de cijfers voor het Schoolexamen (SE)  en het landelijk centraal examen (CE).
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

17 % van de vmbo-t leerlingen stroomt door naar havo, 74% stroomt in op niveau 4 van het MBO. Vmbo-t-leerlingen die op 16-jarige leeftijd al hun diploma halen, zijn soms nog niet toe aan de keuze voor een beroepsopleiding. Het behalen van een havo-diploma is voor hen een aantrekkelijke optie. Leerlingen uit vmbo-t die een havo-diploma willen halen, kunnen op de NSG al in leerjaar 3 deelnemen aan een plusprogramma .
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De externe evaluaties die op de NSG zijn uitgevoerd betreffen cultuureducatie, zorg, opleidingsschool.

Terug naar boven