NSG Groenewoud

van Cranenborchstraat 7 6525 BM Nijmegen

  • Schoolfoto van NSG Groenewoud
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op vwo kiest meer dan 50% van de leerlingen een bètaprofiel. Op havo wordt economie en maatschappij veel gekozen, maar de keuze voor de exacte vakken groeit.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Ons schoolplan heeft als titel 'Ruimte voor regie'. Met dit plan geven we medewerkers en leerlingen de ruimte en het vertrouwen om de regie te (leren) nemen. Om zo met elkaar te leren, te groeien en de onderlinge verbinding te versterken. Medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen deelden hun dromen, wensen en ideeën. Vervolgens verdiepten directie en management zich in "de bedoeling van NSG Groenewoud". De opbrengsten hiervan hebben geleid tot dit plan.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De NSG beschikt over een uitvoerig zorgplan, waarin regelingen en protocollen met betrekking tot zorg zijn opgenomen. Jaarlijks wordt het zorgplan geactualiseerd. Voor informatie over de zorg kan contact opgenomen met de zorgcoördinator van de NSG, mevrouw Antoinette Scheffers.  Zie www.nsg-groenewoud.nl begeleiding

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven