Kandinsky College Nijmegen

Malderburchtstraat 11 6535 ND Nijmegen

  • Schoolfoto van Kandinsky College Nijmegen
  • Schoolfoto van Kandinsky College Nijmegen
  • Schoolfoto van Kandinsky College Nijmegen
  • Schoolfoto van Kandinsky College Nijmegen
  • Schoolfoto van Kandinsky College Nijmegen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De inspanningen gedurende het afgelopen schooljaar zijn zichtbaar in de resultaten, voor de meeste leerjaren geldt dat voor het derde jaar op rij  de resultaten verbeterd zijn. Op alle niveaus, behalve havo bovenbouw, is zichtbaar dat de leerlingen meer tevreden zijn. Met de havo leerlingen gaan we extra in gesprek om te onderzoeken waar de leerlingen afgelopen jaar minder tevreden over waren en hoe we dit kunnen en zullen verbeteren.

We zijn ook erg trots op het gevoel van veiligheid, dat behoorlijk boven het landelijk gemiddelde ligt. Als PBS school besteden we hier ook veel aandacht aan.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Positive Behavior Support op het Kandinsky College  

Goed gedrag kun je leren!

“Positieve actie leidt tot positief gedrag”  

Wat is PBS? Met Positive Behavior Support (PBS) maakt het Kandinsky College zichtbaar welk gedrag van leerlingen wordt verwacht. Vanuit gedeelde waarden (veiligheid, respect, verantwoordelijkheid) is het oorspronkelijke gedrag van leerlingen in de klas en de gezamenlijke ruimtes van de school in kaart gebracht. Op basis van eerder verzamelde gegevens zijn met het hele schoolteam concrete en eenduidige gedragsverwachtingen opgesteld. Het schoolteam wordt getraind om deze actief aan leerlingen over te brengen en gewenst gedrag positief te bekrachtigen. Voor (zorg)leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben wordt  een heldere aanpak ontwikkeld. Ouders en zorgteam doen met ons mee!

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We zijn blij dat de inspanningen in dit schooljaar hebben geleid tot nog meer tevreden ouders. Tevens zijn we erg trots op het gevoel van veiligheid dat onze leerlingen ervaren. Als PBS school besteden we hier ook veel aandacht aan.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven