Kandinsky College Nijmegen

Malderburchtstraat 11 6535 ND Nijmegen

  • Schoolfoto van Kandinsky College Nijmegen
  • Schoolfoto van Kandinsky College Nijmegen
  • Schoolfoto van Kandinsky College Nijmegen
  • Schoolfoto van Kandinsky College Nijmegen
  • Schoolfoto van Kandinsky College Nijmegen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Onze leerlingen in de onderbouw worden goed begeleid, krijgen studieles en ondersteuning waar nodig. Dit leidt al jaren tot goede resultaten, ook in de onderbouw. De inspectie van onderwijs heeft ons in 2018 ook 'goed' als beoordeling gegeven.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Door te werken aan doorstroomprogramma's en een goede determinatie, blijven weinig leerlingen zitten en krijgen ze tevens de kans om door te stromen naar een hoger niveau, na het behalen van hun diploma. Onze resultaten zijn daarmee al jaren uitstekend.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Kandinsky College heeft de kwaliteit van haar onderwijs al jaren goed op orde. Al vele jaren scoort de school rond of boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Kandinsky College heeft de kwaliteit van haar onderwijs al jaren goed op orde. Al vele jaren scoort de school rond of boven het landelijk gemiddelde. De verschillen tussen schoolexamencijfer en eindexamencijfer is ook ieder jaar beperkt.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2018 hebben we van de inspectie de waardering 'goed' ontvangen. Daarvoor heeft de inspectie gedegen onderzoek verricht: enkele dagen op school lessen bezocht, gesproken met ouders, leerlingen en medewerkers. 

Terug naar boven