Pontem College, Akkerlaan

Akkerlaan 19 6533 BK Nijmegen

Schoolfoto van Pontem College, Akkerlaan

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft bij de ISK een onderzoek verricht i.h.k.v. een landelijk onderzoek naar de staat van het v.o. in Nederland. Dit rapport is gepubliceerd op de internetpagina van de inspectie. In alle onderdelen draagt de ISK voldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs, slechts op gebied van de standaard Kwaliteitszorg (o.a. het toen nog ontbreken van een actueel schoolplan) scoorde de ISK op twee onderdelen onvoldoende.

Terug naar boven